تاريخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ | 1:6 | نويسنده : پرنيان
قسمت آخر...


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ | 1:4 | نويسنده : پرنيان
يكيديگه مونده


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ | 1:1 | نويسنده : پرنيان
تاريخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ | 0:59 | نويسنده : پرنيان
تاريخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ | 0:56 | نويسنده : پرنيان
تاريخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ | 0:54 | نويسنده : پرنيان
چقدر سراغمو گرفتين اصن شرمنده كردين ها جدا!!

خب من دوباره با پستاى جديد اومد اگر خدا بخواد كلشو امشب ميذارم قال قضيه كنده بشه بعدش با رمان هاى جديد برميگردم البته خب ميدونين با اين قانون جديد رمان خانه كه بايد از نويسنده ها اجازه بگيريم،يخورده رمان گذاشتن سخت تر شده و بايد كلى دنبال نويسند ها بدوييم.


پ.ن:ببخشيد نگارجون كه واسه اجازه گرفتن تموم رمان ها اينقدر به زحمت افتادي :)
ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ | 19:56 | نويسنده : پرنيان
پست سوم:


ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ | 19:53 | نويسنده : پرنيان
پست دوم:


ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ | 19:51 | نويسنده : پرنيان
تاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ | 17:10 | نويسنده : پرنيان
ميدونيستين نظر دادن هاى شما خيلييييى رو من تاثير داره؟


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ | 17:8 | نويسنده : پرنيان
تاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ | 17:7 | نويسنده : پرنيان
تاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ | 13:29 | نويسنده : پرنيان
براى امروز همينقدر داريم

هرموقع نظر گذاشتين اونوقت ميذارم


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ | 13:27 | نويسنده : پرنيان
اينهم رمان دوم امروز.خيليييى رمان قشنگيه كلى هم طرفدار داره اصلا مگه من رمان بد هم بهتون معرفى ميكنم.خب سريع باشين بخونين نظر بدين ها. ؛)

نويسنده:تهمينه رحيمى


برچسب‌ها: رمان جايى كه قلب آنجاست
ادامه مطلب